Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GB Encyklopédie a príručky
GBA Všeobecné encyklopédie
Použite iba pri dielach, ktoré nie sú tematicky vyhranené
GBC Príručky
Kód GBC použite po iných tematických kódoch označujúcich oblasť alebo rozsah diela. Pozri tiež: CB* Jazyk: príručky a všeobecné práce a podradené kategórie, DSR* Literárne príručky a podradené kategórie
GBD Miscellanies and compendia
Use for: works containing a mixture or assortment of pieces compiled from varied sources and that can include many subjects and be in a variety of different forms, such as quotes, facts, illustrations etc. Use with: other subject codes when the miscellany covers one broad subject, (e.g. for a bestiary use with WN* codes).
See also: WDKX Trivia and quiz questions
1.3

detail verzia