Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FY Beletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.4
FYT Prekladová beletria
Použite pri beletrii preloženej z iných jazykov. Nepoužívajte geografické alebo jazykové kvalifikátory na detailný popis pôvodného jazyka. Môžete však použiť geografický kvalifikátor, ak súvisí so zápletkou alebo prostredím diela. Použite ďalšie kódy F*, aby zaradenie dávalo zmysel aj mimo prekladu samotného diela.
1.4

detail verzia