Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FY Beletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.4
FYM Beletria: mashup (spojenie dvoch diel)
Použite pri beletrii, ktorá kombinuje už existujúci text (často klasický román) s iným kontrastným žánrom, napr. hororom, a vytvára tak jeden príbeh; použite s ostatnými kódmi F* a kódmi pre literatúru faktu na označenie čiastkových prvkov. Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
1.1

detail verzia