Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FY Beletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.4
FYH Beletria: pastiš
Použite pri beletrii zámerne písanej v štýle iného autora (zvyčajne zo skoršieho obdobia a skôr ako poctu než ako paródiu), obvykle ako pokračovanie románu napísaného pôvodným autorom alebo s použitím populárnej postavy vytvorenej pôvodným autorom. Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie

detail verzia