Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FY Beletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.3
FYB Poviedky
FYD Epistolary fiction
Use for: fiction written in a series of documents, letters, diaries, emails, blogs etc
1.3
FYH Beletria: pastiš
Použite pri beletrii zámerne písanej v štýle iného autora (zvyčajne zo skoršieho obdobia a skôr ako poctu než ako paródiu), obvykle ako pokračovanie románu napísaného pôvodným autorom alebo s použitím populárnej postavy vytvorenej pôvodným autorom. Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
FYM Beletria: mashup (spojenie dvoch diel)
Použite pri beletrii, ktorá kombinuje už existujúci text (často klasický román) s iným kontrastným žánrom, napr. hororom, a vytvára tak jeden príbeh; použite s ostatnými kódmi F* a kódmi pre literatúru faktu na označenie čiastkových prvkov. Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
1.1
FYR Category fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: the kind of romance, science fiction or other types of genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other F* code indicating genre or type. FYR codes should never be the primary or main subject code
1.3
FYT Prekladová beletria
Použite pri beletrii preloženej z iných jazykov. Nepoužívajte geografické alebo jazykové kvalifikátory na detailný popis pôvodného jazyka. Môžete však použiť geografický kvalifikátor, ak súvisí so zápletkou alebo prostredím diela. Použite ďalšie kódy F*, aby zaradenie dávalo zmysel aj mimo prekladu samotného diela
1.3
FYV Fiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example, novels inspired by a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3

detail verzia