Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FX Beletrie: témy literárnych diel
Použite kódy FX* po iných kódoch F* označujúcich žáner alebo druh literatúry na označenie základných tém v beletrii
1.1 1.4
FXB Téma literárneho diela: dospievanie
Sem zaradiť: bildungsroman
1.1
FXD Narrative theme: Love and relationships
Use for: fiction where a strong relationship or love is the central theme but not a genre romance novel. This can include friendships, family relationships etc as long as it is one of the principal themes of the story. Use with: INTEREST 5* Qualifiers for detail of specific kinds of relationships as appropriate
1.3 1.4
FXE Téma literárneho diela: problémy životného prostredia
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho problému, ktorý sa týka životného prostredia
1.2
FXL Téma literárneho diela: smrť, žiaľ, strata
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je strata blízkeho človeka alebo trúchlenie
1.2
FXM Téma literárneho diela: vnútorný život
Použite pri beletrii, ktorá kladie osobitý dôraz na charakterizáciu vnútorného sveta postáv a na ich motívy, pocity a myšlienky Pre psychologické trilery použite FHX
1.1
FXN Narrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXP Téma literárneho diela: politika
Použite pri beletrii, v ktorej sú základnou témou rozprávania politické záujmy. Zaraďte sem aj politické alegórie Pre politické trilery použite FHP
1.1
FXQ Narrative theme: displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXR Téma literárneho diela: Vnímanie miesta
Použite pri beletrii odohrávajúcej sa na skutočnom mieste (často, ale nie nevyhnutne, na vidieku alebo na historickom mieste), v ktorej prostredie veľmi hlboko prestupuje dielom až do takej miery, že by sa nemohlo odohrávať inde; napr. francúzsky „roman du terroir“ Pridajte príslušné kvalifikátory MIESTA
1.2
FXS Téma literárneho diela: Sociálne problémy
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho sociálneho problému alebo otázky
1.1 1.3

detail verzia