Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FX Beletrie: témy literárnych diel
Použite kódy FX* po iných kódoch F* označujúcich žáner alebo druh literatúry na označenie základných tém v beletrii
1.1 1.3
FXB Téma literárneho diela: dospievanie
Sem zaradiť: bildungsroman
1.1
FXD Narrative theme: Love & relationships
Use for: fiction where a relationship or love is the central theme but not a genre romance novel
1.3
FXE Téma literárneho diela: problémy životného prostredia
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho problému, ktorý sa týka životného prostredia
1.2
FXL Téma literárneho diela: smrť, žiaľ, strata
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je strata blízkeho človeka alebo trúchlenie
1.2
FXM Téma literárneho diela: vnútorný život
Použite pri beletrii, ktorá kladie osobitý dôraz na charakterizáciu vnútorného sveta postáv a na ich motívy, pocity a myšlienky Pre psychologické trilery použite FHX
1.1
FXP Téma literárneho diela: politika
Použite pri beletrii, v ktorej sú základnou témou rozprávania politické záujmy. Zaraďte sem aj politické alegórie Pre politické trilery použite FHP
1.1
FXR Téma literárneho diela: Vnímanie miesta
Použite pri beletrii odohrávajúcej sa na skutočnom mieste (často, ale nie nevyhnutne, na vidieku alebo na historickom mieste), v ktorej prostredie veľmi hlboko prestupuje dielom až do takej miery, že by sa nemohlo odohrávať inde; napr. francúzsky „roman du terroir“ Pridajte príslušné kvalifikátory MIESTA
1.2
FXS Téma literárneho diela: Sociálne problémy
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho sociálneho problému alebo otázky
1.1 1.3

detail verzia