Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FV Historická beletria
Použite pri súčasných románoch odohrávajúcich sa v minulosti, t. j. pred rokom 1900; ak je to ale možné, uprednostnite žánrovo špecifické historické označenia, ak sú dostupné. Použite podľa možnosti s inými kódmi F*; podľa potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO ODBOBIA na označenie prostredia. Pozri tiež: FFH Historické záhady, FJH Historická dobrodružná literatúra, FMH Historické fantasy, FRH Historický ľúbostný román
1.3

detail verzia