Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FU Humorná beletria
Použite pri beletrii, kde je humor primárnym zámerom a rysom. Ak je to možné, dávajte však prednosť žánrovo špecifickým označeniam humorných diel. V prípade potreby možno použiť s ostatnými kódmi F*
FUP Satirické romány a paródie
Použite pri satirickej humornej beletrii a/alebo humornej beletrii, ktorá paroduje už existujúci román, žáner alebo spisovateľa. Pozri tiež: WHP Paródia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra, FYH Beletria: pastiš

detail verzia