Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FR Ľúbostný román
FRD Erotický a súčasný ľúbostný román
Use for: romance where main characters live and work in a world most readers can understand, with modern conveniences and current social mores
1.3
FRF Romance: wholesome
Class here: sweetheart, clean and cosy romance. Use for: romance that does not contain any strong language or physical intimacy. Use with: FW for religious romance, as appropriate, and with 5P* values from INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.3
FRH Historický ľúbostný román
Poznámka: použite pri ľúbostných románoch odohrávajúcich sa pred rokom 1900, napr. počas vlády konkrétneho kráľa. V prípade potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
1.3
FRJ Romance: ‘western’, rural or ‘outback’
Class here: cowboy romance. Use for: romance that takes place in very rural environments, often set on farms, ranches or in small rural communities, usually far from any city
1.3
FRM Napínavý ľúbostný román
FRP Romance in uniform
Class here: military, armed services, firefighters, police, pilots, cabin crew etc. Use for: romance stories where one or more of the main protagonists is in a job that means wearing a formal uniform
1.3
FRQ Romance: medical
Use for: romance stories featuring doctors, nurses, etc
1.3
FRT Romance: fantasy and paranormal
Class here: vampire romance, were / shifter romance. Use for: a romance story which blends elements from the fantasy genre or features mythical creatures or supernatural elements but remain primarily and recognisably a romance story. Use with: FM* codes as appropriate
1.3
FRU Romance: time travel 1.3
FRV Dark romance
Use for: genre romance stories where the themes are dark, often exploring themes of evil or horror, usually featuring an anti-hero or non-heroic characters and/or distressing situations
1.3
FRX Erotický ľúbostný román
Použite pri ľúbostnej beletrii s explicitným sexuálnym obsahom. Použite podľa potreby s kvalifikátorom 5X. Pozri tiež: FP Erotická literatúra
1.3

detail verzia