Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FL Science fiction (sci-fi)
FLP Sci-fi: blízka budúcnosť
Sem zaradiť: Kyberpunk; sci-fi založené na postavách na okraji spoločnosti či postavách so spornou morálkou vo vysoko technicky vyspelej spoločnosti
1.3
FLPB Science fiction: cyberpunk / biopunk
Use for: science fiction based on marginalised or low-life characters in a highly technologically advanced society or focused on the implications of biotechnology or genetic engineering
1.3

detail verzia