Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FL Science fiction (sci-fi)
FLC Klasické sci-fi
Sem zaradiť: sci-fi prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
FLG Sci-fi: cestovanie v čase
FLM Sci-fi: Steampunk
Sem zaradiť: sci-fi v alternatívnom svete, kde sa parná sila 19. storočia stala dominantnou technológiou
1.3
FLP Sci-fi: blízka budúcnosť
Sem zaradiť: Kyberpunk; sci-fi založené na postavách na okraji spoločnosti či postavách so spornou morálkou vo vysoko technicky vyspelej spoločnosti
1.3
FLQ Sci-fi: apokalyptické a post-apokalyptické 1.1
FLR Sci-fi: vojenské
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva v prostredí armády alebo v ktorom je organizované použitie zbraní kľúčové pre dej. Pozri tiež: FLS Sci-fi: Space opera (vesmírny epos)
1.1
FLS Sci-fi: Space opera (vesmírny epos)
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva vo vesmíre, obvykle s vyspelými kultúrami a technológiami
FLU Sci-fi: mimozemšťania/UFO
Class here: first contact, alien invasion
1.1 1.3
FLW Science fiction: space exploration
Class here: colonisation of space
1.3

detail verzia