Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FJ Dobrodružná literatúra
FJH Historická dobrodružná literatúra
Použite pri dobrodružných románoch odohrávajúcich sa v minulosti. Ak je to možné, preferujte kód FJM*; priraďte podľa potreby kvalifikátor/y MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia

detail verzia