Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FJ Dobrodružná literatúra
Use for: works that primarily emphasise physical, and sometimes violent, action, that often have a sense of danger and are meant to give the reader a sense of excitement or adventure. Pozri tiež: FH Trilery/napínavé príbehy
1.4
FJH Historická dobrodružná literatúra
Použite pri dobrodružných románoch odohrávajúcich sa v minulosti. Ak je to možné, preferujte kód FJM*; priraďte podľa potreby kvalifikátor/y MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
FJM Vojnová a bojová beletria
Class here: Special forces stories. Use for: stories that primarily emphasise the action or adventure side of war or combat, but prefer other F* codes and TIME PERIOD 1* qualifiers for works where war or conflict is part of the background of the story or that examine the impact of war but where the primary theme could not be seen as action or adventure
1.4
FJN Sea stories
Class here: naval and maritime fiction, nautical fiction. Use for: adventure or action stories featuring seafarers, pirates, sailors, fishermen and so on, or largely set at sea
1.3 1.4
FJW Dobrodružná literatúra: Westerny

detail verzia