Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FF Detektívne a záhadné príbehy
FFC Klasický detektívny román
Sem zaradiť: detektívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
FFD Crime and mystery: private investigator / amateur detectives
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFH Historické záhady
Použite pri záhadných príbehoch publikovaných v súčasnosti, no odohrávajúcich sa v minulosti, napr. vo viktoriánskom, stredovekom období alebo období starovekého Ríma; použite podľa potreby kvalifikátory MIESTA a/alebo časového obdobia na označenie prostredia
1.3
FFJ Detektívne a záhadné príbehy: „cozy mystery“ (nadľahčený detektívny román s prvkami humoru)
Použite pri záhadných príbehoch odohrávajúcich sa na vidieku v malých tradičných komunitách, s minimom násilia, obvykle s detektívom – amatérom
FFK Zábavné (humorné) detektívne a záhadné príbehy
FFL Detektívne a záhadné príbehy: detektívky drsnej školy, román noir
FFP Detektívne a záhadné príbehy: policajný román s kriminálnou zápletkou
Class here: police and forensic investigation, judicial or detective investigators
1.3
FFS Detektívne a záhadné príbehy: ženy v úlohe detektívov

detail verzia