Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FD Špekulatívne beletrie
FDK Alternatívna historická beletria
Použite pri akejkoľvek beletrii okrem fantasy alebo diel pod kódom SF, odohrávajúcej sa v imaginárnom svete, ktorá by mohla nastať, keby sa kľúčové historické udalosti odohrali inak, napr. keby sa 2. svetová vojna skončila inak

detail verzia