Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FB Beletria: všeobecná a literárna
FB použite iba pri literárnych a nežánrových fiktívnych dielach, kde nie je jednoznačne určený čas deja; podľa možnosti uprednostnite kódy FBA alebo FBC; kódy FB* možno použiť podľa potreby s ostatnými kódmi F* označujúcimi témy, žánre alebo vlastnosti diela
1.1
FBA Moderná a súčasná beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované po roku 1960 (vrátane)
1.3
FBAN ‘Street’ fiction
Class here: urban fiction. Use for: stories, usually set in urban, inner-city enclaves, that are often dark, focusing on the underside of city life
1.3

detail verzia