Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FB Beletria: všeobecná a literárna
FB použite iba pri literárnych a nežánrových fiktívnych dielach, kde nie je jednoznačne určený čas deja; podľa možnosti uprednostnite kódy FBA alebo FBC; kódy FB* možno použiť podľa potreby s ostatnými kódmi F* označujúcimi témy, žánre alebo vlastnosti diela
1.4
FBA Moderná a súčasná beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované po roku 1960 (vrátane)
1.4
FBC Klasická beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“. Ak je to ale možné, pojem „klasický“ uprednostňujte pri žánroch fiktívnej literatúry uvedených nižšie. Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, FFC Klasický detektívny román, FLC Klasické sci-fi
1.4

detail verzia