Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
F Beletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FB Beletria: všeobecná a literárna
FB použite iba pri literárnych a nežánrových fiktívnych dielach, kde nie je jednoznačne určený čas deja; podľa možnosti uprednostnite kódy FBA alebo FBC; kódy FB* možno použiť podľa potreby s ostatnými kódmi F* označujúcimi témy, žánre alebo vlastnosti diela
1.1
FC Biografická beletria
Použite pri vysoko beletrizovaných opisoch životov skutočných ľudí (vrátane beletrizovaných autobiografií). Môže byť prípadne použité s FV. Pozri tiež: DN* Biografie a literatúra faktu a podradené kategórie
1.1
FD Špekulatívne beletrie
FF Detektívne a záhadné príbehy
FG Športové beletrie
Kódy S* možno pridať po kódoch FG na označenie konkrétnych spomínaných športov
1.1
FH Trilery/napínavé príbehy
FJ Dobrodružná literatúra
FK Horory a beletrie s nadprirodzenými javmi
FL Science fiction (sci-fi)
FM Fantasy
FN Mýty a legendy podané ako beletrie
Použite pri moderných románových prerozprávaniach. Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, QRS* Náboženstvo a mytológia starovekého Egypta a podradené kategórie, JBGB Folklór, mýty a legendy, YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy
1.3
FP Erotická literatúra
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X. Pozri tiež: FRX Erotický ľúbostný román
1.3
FQ Beletria o súčasnom životnom štýle
Sem zaradiť: „chick lit“ (literatúra, kde je hlavná hrdinka žena/dievča), „lad lit“ (literatúra, kde je hlavným hrdinom muž/chlapec)
1.1 1.3
FR Ľúbostný román
FS Beletria o rodinnom živote
Použite pri románoch o domácom rodinnom živote alebo rodinnom živote v úzkom rodinnom kruhu. Pozri tiež: FT Generačné romány
1.1
FT Generačné romány
Použite pri románoch, ktoré zachytávajú osudy rodiny alebo rodín často po niekoľko generácií; nepoužívajte pri islandských alebo severských ságach Sem zaradiť: rodinné ságy. Pozri tiež: FS Beletria o rodinnom živote
1.1
FU Humorná beletria
Použite pri beletrii, kde je humor primárnym zámerom a rysom. Ak je to možné, dávajte však prednosť žánrovo špecifickým označeniam humorných diel. V prípade potreby možno použiť s ostatnými kódmi F*
FV Historická beletria
Použite pri súčasných románoch odohrávajúcich sa v minulosti, t. j. pred rokom 1900; ak je to ale možné, uprednostnite žánrovo špecifické historické označenia, ak sú dostupné. Použite podľa možnosti s inými kódmi F*; podľa potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO ODBOBIA na označenie prostredia. Pozri tiež: FFH Historické záhady, FJH Historická dobrodružná literatúra, FMH Historické fantasy, FRH Historický ľúbostný román
1.3
FW Náboženská a duchovné beletria
Použite pri beletrii určenej na propagáciu konkrétneho náboženského, duchovného alebo vizionárskeho posolstva. Podľa potreby použite s príslušným kódom 5PG* alebo, ak nie je k dispozícii, s kódom QR* alebo VX*
1.3
FX Beletrie: témy literárnych diel
Použite kódy FX* po iných kódoch F* označujúcich žáner alebo druh literatúry na označenie základných tém v beletrii
1.1 1.3
FY Beletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.3
FZ Literárny sprievodcovia (beletriou)
Sem zaradiť: sprievodcovia populárnou beletriou, zvyčajne nekritické, fanúšikovské, obdivné. Pozri tiež: DSR Literárne príručky, XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie
1.3

detail verzia