Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
D Biografie, literatúra a literárna veda
DS Literatúra: história a kritika
Popri kódoch DS* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU a JAZYKA
DSB Literárna veda: všeobecne
DSBB Literárna veda: staroveká, klasická a stredoveká literatúra 1.1
DSBC Literárna veda: 1400 – 1600
DSBD Literárna veda: 1600 – 1800
DSBF Literárna veda: 1800 – 1900
DSBH Literárna veda: 1900 – 2000
DSBJ Literárna veda: od r. 2000

detail verzia