Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
D Biografie, literatúra a literárna veda
DN Biografie a literatúra faktu
Poznámka: ak je to pri kóde DN* možné, upresnite oblasť i zadaním konkrétneho kódu témy, napr. ku kódu DNBS pridajte tiež SFH pre „golf“. Pozri tiež: FC Biografická beletria
DNX Skutočné príbehy: všeobecne
Použite kódy DNX* pri populárne písaných opisoch skutočných udalostí v románovom štýle
DNXC Skutočný zločin
Use with: JKV* or other codes as appropriate
1.3
DNXH Skutočné príbehy objavov
Použite pri historických alebo vedeckých objavoch
1.2
DNXM Skutočné vojnové a bojové príbehy
DNXP Skutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
Použite predovšetkým pri fyzickom utrpení spôsobenom nešťastnou náhodou, konfliktom, katastrofou a pod. Pozri tiež: DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
1.2
DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
Použite pri fyzickom a emočnom utrpení spôsobenom úmyselným týraním, justičnými omylmi a pod. Sem zaradiť: patografická literatúra („spomienky na utrpenie“). Uprednostnite DNXC pri objektívnych pohľadoch na kriminálnu činnosť a pri textoch písaných z pohľadu zločinca. Pozri tiež: DNXC Skutočný zločin, DNXP Skutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
1.2 1.3
DNXZ Erotické priznania a skutočné príbehy

detail verzia