Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
D Biografie, literatúra a literárna veda
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DN Biografie a literatúra faktu
Poznámka: ak je to pri kóde DN* možné, upresnite oblasť i zadaním konkrétneho kódu témy, napr. ku kódu DNBS pridajte tiež SFH pre „golf“. Pozri tiež: FC Biografická beletria
1.4
DNB Biografie: všeobecné
DNC Memoáre
Memoáre sú zvyčajne menej štruktúrované a mávajú menší rozsah ako celistvé autobiografie. Takisto sa zvyčajne týkajú len určitej časti života (napr. detstvo, život politika počas výkonu funkcie). Ak je to možné, upresnite oblasť kódom pre autobiografie z vyššie uvedenej skupiny DNB*
DND Denníky, listy a zápisky
Používajte skôr na označenie zozbieraných denníkov, zápiskov, či listov, než na práce písané ako autobiografie Používajte s konkrétnym kódom pre oblasť autobiografie z horeuvedenej skupiny DNB*
1.4
DNG Príbehy zo života zvierat
Použite pre biografie zvierat, ako sú cvičené zvieratá, závodné kone, zachránené zvieratá a pod.
1.3
DNL Literárne eseje
Použite iba pri esejach týkajúcich sa viacerých tém; eseje o jednej konkrétnej téme, napr. o filozofii, ekonómii, zaraďte podľa témy
1.3
DNP Reportáže a spravodajstvo
Použite iba pri všeobecných prácach. Reportáže a spravodajstvo o konkrétnej téme, napr. o ekonómii, kategorizujte v rámci tejto témy. Pozri tiež: WTL* Cestopisy a podradené kategórie, AJF Fotožurnalizmus
1.4
DNS Príhovory
Použite pri zbierkach prejavov v písomnej podobe. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému. Pozri tiež: QRVH Kázne
DNT Antológia: všeobecne
Použite pri antológiách okrem antológií poézie. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému alebo literárny druh. Pozri tiež: DCQ Antológie poézie (rôzni básnici)
DNX Skutočné príbehy: všeobecne
Použite kódy DNX* pri populárne písaných opisoch skutočných udalostí v románovom štýle
1.4

detail verzia