Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
D Biografie, literatúra a literárna veda
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DD Divadelné hry a scenáre
Popri kódoch DD* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátor ŠTÝLU. Pozri tiež: ATFD Filmové scenáre, ATJD Televízne scenáre a inscenácie, ATLD Rozhlasové hry, scenáre a inscenácie
1.4
DDA Klasické divadelné hry a divadelné hry do 20. storočia
DDC Moderné a súčasné divadelné hry (od roku 1900)
DDL Komédie
Class here: farce, entremés. Use for: different traditions of comedic theatre
1.2 1.4
DDT Tragédie
Class here: tragedies, revenge tragedy
1.2 1.3
DDV Monologues / Duologues 1.4

detail verzia