Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
D Biografie, literatúra a literárna veda
DB Staroveké, klasické a stredoveké texty
Použite pri textoch, ktoré nemožno zaradiť pod ságy a eposy, v skorom, starovekom alebo klasickom jazyku, najlepšie s ďalším D* kódom na upresnenie literárneho druhu
1.1
DBS Ságy a eposy
Použite pri starovekých a stredovekých ságach a eposoch, či už v origináli alebo v modernom preklade Podľa možnosti priraďte kvalifikátor/y MIESTA Použite kód FN na moderné románové prerozprávania. Pozri tiež: FT Generačné romány, FN Mýty a legendy podané ako beletrie
1.1
DBSG Staré grécke a rímske povesti
Use for: the texts of classical legends in the original language, an annotated version or a modern translation. Pozri tiež: QRSG Rímske náboženstvo a rímska mytológia, QRSL Keltské náboženstvo a keltská mytológia
1.1 1.3

detail verzia