Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
CJ Vyučovanie jazykov a jazykové vzdelávanie
Použite kódy CJ* pri všetkých materiáloch na výučbu alebo štúdium cudzieho jazyka pre dospelých, vrátane materiálov ELT (English Language Teaching); priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKOVÉHO a VZDELÁVACIEHO ÚČELU
CJB Výučba jazyka, jazykové výukové materiály a seminárne práce
CJBT Texty pre jazykových samoukov
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L. Pozri tiež: WTK Jazykové konverzačné knižky
1.3

detail verzia