Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
CJ Vyučovanie jazykov a jazykové vzdelávanie
Použite kódy CJ* pri všetkých materiáloch na výučbu alebo štúdium cudzieho jazyka pre dospelých, vrátane materiálov ELT (English Language Teaching); priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKOVÉHO a VZDELÁVACIEHO ÚČELU
CJA Teória a metódy výučby jazyka
CJB Výučba jazyka, jazykové výukové materiály a seminárne práce
CJC Jazykové vzdelávanie: konkrétne zručnosti
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJP Jazykové vzdelávanie na špecifické účely
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3

detail verzia