Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
CB Jazyk: príručky a všeobecné práce
Popri kódoch CB* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA
CBD Slovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBF Synonymické a náučné slovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBG Príručky používania jazyka a gramatiky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBP Verejné prejavy: rady a príručky
Použite pri všeobecných príručkách rétoriky, ukážkových prejavoch a citátoch Pri svadobných príhovoroch používajte s WJW
1.1
CBV Tvorivé písanie a príručky o tvorivom písaní
CBW Príručky o písaní a redigovaní
Sem zaradiť: všeobecné príručky aj príručky o publicistickom štýle, technickom písaní a pod.
1.3
CBX Jazyk: história a všeobecné práce

detail verzia