Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Jazyk: príručky a všeobecné práce
Popri kódoch CB* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA
CBD Slovníky
Class here: Glossaries. Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
CBF Synonymické a náučné slovníky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBG Príručky používania jazyka a gramatiky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBP Verejné prejavy: rady a príručky
Použite pri všeobecných príručkách rétoriky, ukážkových prejavoch a citátoch Pri svadobných príhovoroch používajte s WJW
1.4
CBV Tvorivé písanie a príručky o tvorivom písaní
CBW Príručky o písaní a redigovaní
Sem zaradiť: všeobecné príručky aj príručky o publicistickom štýle, technickom písaní a pod.
1.3
CBX Jazyk: história a všeobecné práce
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4

detail verzia