Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Jazyk: príručky a všeobecné práce
Popri kódoch CB* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA
CF Lingvistika
Popri kódoch CF* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA; kódy CF* používajte len pri akademických a odborných prácach
1.4
CJ Vyučovanie jazykov a jazykové vzdelávanie
Použite kódy CJ* pri všetkých materiáloch na výučbu alebo štúdium cudzieho jazyka pre dospelých, vrátane materiálov ELT (English Language Teaching); priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKOVÉHO a VZDELÁVACIEHO ÚČELU. Pozri tiež: YPC* Vzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť a podradené kategórie, 4LE* Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT) a podradené kategórie, 4LZ* Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka) a podradené kategórie
1.4

detail verzia