Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AV Hudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AVX Hudobný záznam a reprodukcia
Use for: works about the recording and reproduction of music and sound, both general works and practical approaches. For more technical works use with or prefer the appropriate codes from T* or U*. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel, TTA Zvukové inžinierstvo, UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky, UGM Digitálna hudba: profesionálna
1.4

detail verzia