Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AV Hudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AVS Hudobné techniky/hudobné výukové programy/výučba hudby
Sem zaradiť: učenie sa na hudobný nástroj; výukové programy pre samoukov a učebnice hudby alebo knihy o hudobnej výchove
1.2
AVSA Spev: techniky
Class here: learning to sing
1.3

detail verzia