Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AV Hudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AVA Teória hudby a muzikológia
AVC Hudobné recenzie a kritika
AVD Diskografia a nákupní sprievodcovia
AVL Hudba: štýly a žánre
Popri kódoch AVL* VŽDY priraďte vhodné kvalifikátor/y ŠTÝLU
AVM História hudby
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
AVN Hudobní skladatelia a autori textov
AVP Hudobníci, speváci, kapely a skupiny
AVQ Hudobné partitúry, texty a libretá
AVR Hudobné nástroje
AVS Hudobné techniky/hudobné výukové programy/výučba hudby
Sem zaradiť: učenie sa na hudobný nástroj; výukové programy pre samoukov a učebnice hudby alebo knihy o hudobnej výchove
1.2
AVX Hudobný záznam a reprodukcia
Pozri tiež: UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky, TTA Zvukové inžinierstvo, KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel

detail verzia