Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AV Hudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AVA Teória hudby a muzikológia
AVC Hudobné recenzie a kritika
AVD Diskografia a nákupní sprievodcovia
AVL Hudba: štýly a žánre
Popri kódoch AVL* VŽDY priraďte vhodné kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AVM História hudby
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
AVN Hudobní skladatelia a autori textov
AVP Hudobníci, speváci, kapely a skupiny
Class here: conductors, orchestras and other musical or singing ensembles or individuals
1.4
AVQ Hudobné partitúry, texty a libretá
Class here: sheet music. Use with: AVR* codes to indicate if the music is for a particular type of instrument
1.4
AVR Hudobné nástroje
AVS Hudobné techniky/hudobné výukové programy/výučba hudby
Sem zaradiť: učenie sa na hudobný nástroj; výukové programy pre samoukov a učebnice hudby alebo knihy o hudobnej výchove
1.4
AVX Hudobný záznam a reprodukcia
Use for: works about the recording and reproduction of music and sound, both general works and practical approaches. For more technical works use with or prefer the appropriate codes from T* or U*. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel, TTA Zvukové inžinierstvo, UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky, UGM Digitálna hudba: profesionálna
1.4

detail verzia