Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AT Múzické umenie
ATX Ostatné múzické umenia
Sem zaradiť: pantomíma, pouličné divadlo, stand-upy, kúzlenie, estrády, varieté, kabarety, žonglovanie, cirkus a cirkusové zručnosti a pod.
1.3
ATXC Circus & circus skills
Class here: clowns, funambulism, acrobatics. See also: ATXZ Animal spectacles, performing animals
1.3
ATXD Comedy & stand-up
Class here: Improvisational comedy, impressionists, alternative comedy, sketch comedy, comedians
1.3
ATXF Conjuring & magic
Class here: illusions, prestidigitation, card tricks, magicians as performers. See also: QRYX2 Magic, alchemy & hermetic thought, VXWM Magic, spells & alchemy
1.3
ATXM Bábkarstvo, miniatúrne a papierové divadlo
ATXP Súťaže krásy, prehliadky a sprievody, festivaly
ATXZ Atrakcie so zvieratami, predvádzanie zvierat

detail verzia