Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AT Múzické umenie
ATQ Tanec
Popri kódoch ATQ* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
ATQR Spoločenský tanec
Class here: Latin dance
1.3

detail verzia