Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AT Múzické umenie
Use all AT* codes with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
ATF Filmy, kino
Použite kódy ATF* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNTC Kino, televízia a rádio
1.4
ATFA Dejiny filmu, teória a kritika filmu
Use for: works on national cinemas, history or critiques of individual films, film studios, movie franchises
1.4
ATFB Jednotliví filmoví režiséri, filmoví tvorcovia
ATFD Filmové scenáre
ATFG Filmoví sprievodcovia a filmové recenzie
ATFN Film: štýly a žánre
Sem zaradiť: práce o špecifických žánroch, napr. o filme noir, westernoch, hororových filmoch a pod. Pozri tiež: ATM* Film, television, radio and performing arts genres a podradené kategórie
1.4
ATFR Dokumentárne filmy
Use for: works on short or long form documentaries, for documentary film making for the big and small screen, works on scripted, largely factual programming
1.4
ATFV Animované filmy
Use for: works about animated films or shorts. Use with: AGZ for techniques of animation. Pozri tiež: UGN Digitálne animácie
1.4
ATFX Filmová produkcia: technické zručnosti a práca v zákulisí
Sem zaradiť: kinematografia. Pozri tiež: CBVS Techniky písania scenárov, UG* Grafické a digitálne mediálne aplikácie a podradené kategórie
1.4

detail verzia