Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AT Múzické umenie
Use all AT* codes with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
ATC Jednotliví herci a umelci
Použite s príslušným kódom AT* na označenie,konkrétneho média – divadla, filmu, televízie, rádia a pod. Pozri tiež: DNBF* Biografie: umenie a zábava a podradené kategórie
1.3
ATD Divadelná veda
Pozri tiež: DD* Divadelné hry a scenáre a podradené kategórie
ATF Filmy, kino
Použite kódy ATF* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNTC Kino, televízia a rádio
1.4
ATJ Televízia
Použite kódy ATJ* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNTC Kino, televízia a rádio
1.4
ATL Rádio
Použite kódy ATL* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
1.4
ATM Film, television, radio and performing arts genres
Use for: the performing arts aspects of these genres only. Use with: other AT* codes to indicate that a work is about a particular genre of film, tv show, stage production etc.
Prefer: F* codes for fictionalised works in particular genres, including tie-ins.
See also: ATJS Television: styles and genres, ATFN Film: styles and genres
1.4
ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
Sem zaradiť: všetky aspekty internetu ako mediálneho kanálu, najmä materiál, ktorý má pôvod online; internetové celebrity, blogeri a blogovanie, vlogeri, podcasty a pod. Pozri tiež: UD* Digitálny životný štýl a podradené kategórie, KNTV Computer and video game industry, KNTX Informačné technológie
1.2
ATQ Tanec
Popri kódoch ATQ* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
ATX Ostatné múzické umenia
Sem zaradiť: pantomíma, pouličné divadlo, stand-upy, kúzlenie, estrády, varieté, kabarety, žonglovanie, cirkus a cirkusové zručnosti a pod.
1.3
ATY History of Performing Arts
Use with: other AT* codes as appropriate
1.4
ATZ Film, television, radio and performing arts: companion works
Use for: non-fiction, companion works to TV series, films, shows, franchises, etc. These are typically uncritical, such as a compendium of characters, a guide to the making of, or art of a series. Use with: other AT* codes as appropriate.
Prefer: FYV or FZ for tie-in versions of novels, novelisations or novels inspired by a particular film, series, show or franchise.
See also: FYV Fiction: inspired by or adapted from, FZ Fiction companions, YFZZ Children’s / Teenage fiction: Companion works
1.4

detail verzia