Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AT Múzické umenie
ATC Jednotliví herci a umelci
Použite s príslušným kódom AT* na označenie,konkrétneho média – divadla, filmu, televízie, rádia a pod. Pozri tiež: DNBF* Biografie: umenie a zábava a podradené kategórie
1.3
ATD Divadelná veda
Pozri tiež: DD* Divadelné hry a scenáre a podradené kategórie
ATF Filmy, kino
Použite kódy ATF* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATJ Televízia
Použite kódy ATJ* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATL Rádio
Použite kódy ATL* iba pri aspektoch múzických umení. Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
Sem zaradiť: všetky aspekty internetu ako mediálneho kanálu, najmä materiál, ktorý má pôvod online; internetové celebrity, blogeri a blogovanie, vlogeri, podcasty a pod. Pozri tiež: UD* Digitálny životný štýl a podradené kategórie, KNTV Computer & video game industry, KNTX Informačné technológie
1.2
ATQ Tanec
Popri kódoch ATQ* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
ATX Ostatné múzické umenia
Sem zaradiť: pantomíma, pouličné divadlo, stand-upy, kúzlenie, estrády, varieté, kabarety, žonglovanie, cirkus a cirkusové zručnosti a pod.
1.3

detail verzia