Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AM Architektúra
Popri kódoch AM* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AMA Teória architektúry
AMB Jednotliví architekti a architektonické firmy
AMC Architektonická štruktúra a dizajn
Class here: architectural drawings, sections, elevations, materials, architectural engineering
1.3
AMD Architektúra: odborná prax
AMG Architektúra: verejné stavby
Sem zaradiť: občianske, komerčné a priemyselné stavby; tiež koncertné siene, arény, štadióny, pamätníky, monumenty a pod. Pozri tiež: JWT Vojenské inštitúcie, pamätníky, WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
1.3
AMK Architektúra: obytné budovy
Class here: private homes, houses, apartments, flats, lofts. Use with: AMR Interior design if appropriate. Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom, AMR Architektúra: interiérový dizajn
1.3
AMN Architektúra: náboženské stavby
Class here: architectural aspects of abbeys, cathedrals, churches, mosques, synagogues, temples etc. Use for: books about the buildings
1.3
AMR Architektúra: interiérový dizajn
Sem zaradiť: profesionálna práca. Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
1.3
AMV Záhradné umenie a záhradná architektúra
Pozri tiež: WMD Záhradný dizajn a plánovanie
1.3
AMX História architektúry
V prípade potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA

detail verzia