Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AK Industriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AKL Ilustrácie a komerčné umenie
AKLB Ilustrácie
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
AKLC Umenie: komiksy a karikatúry
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
AKLF Umelecké aspekty tvorby počítačových hier
Použite pri prácach o umeleckých aspektoch game designu, umeleckých diel, hernej grafiky a pod. Pozri tiež: UGG Game design (návrhárstvo počítačových hier)
1.1
AKLP Plagátové umenie

detail verzia