Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AK Industriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AKB Jednotliví dizajnéri
Use with: other subject codes to indicate what field of design if appropriate, eg AKT for fashion designers, plus AGA for historical approaches
1.3
AKC Grafický dizajn
AKD Typografia a lettering
Pozri tiež: WFU Kaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
AKH Grafická úprava kníh
Pozri tiež: WFT Remeslá spojené s knihami a papierom
AKL Ilustrácie a komerčné umenie
AKP Produktový dizajn
Pozri tiež: TBD Technický dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
AKR Dizajn nábytku
AKT Móda a textílie
Use with: AKB for individual fashion designers, with AGA for history of fashion, plus TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, WFB Ručné práce a textilné umenie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie, TDPF Textílie a vlákna, KNDD Apparel, garment & textile industries
1.3

detail verzia