Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AK Industriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AKB Jednotliví dizajnéri
Class here: design agencies, brands, companies, firms or houses as well as named individuals. Use with: other subject codes to indicate what field of design as appropriate, e.g. AKT for fashion designers, plus AKX for historical approaches
1.4
AKC Grafický dizajn
AKD Typografia a lettering
Class here: typefaces, font design and fonts, sign painting, shufa, shodo, khatt and other forms of calligraphy as an art. Pozri tiež: WFU Kaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
1.4
AKH Grafická úprava kníh
Class here: cover design, fine binding, paper marbling, etc as arts. Use for: works on the arts of designing and creating books. Pozri tiež: WFT Remeslá spojené s knihami a papierom, AKLB Ilustrácie, KNTP1 Nakladateľstvo a predaj kníh
1.4
AKL Ilustrácie a komerčné umenie
AKP Produktový dizajn
Class here: universal or accessible design for products, Industrial design. Use for: works about product design in general, including associated trade or brand names, about design of an individual product or types of products, about functionality and safety, sustainable design of products etc. Pozri tiež: TBD Technický dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
1.4
AKR Dizajn nábytku
AKT Móda a textílie
Use for: fashion styles and trends in fashion design, general and reference works, works about specific items of clothing, illustrated works about fashion etc. Use all AKT* codes with: AKB for individual fashion designers, with AKX for history of fashion, plus STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate, with AJC* for photographic collections or fashion photography, with AGZ for practical techniques for fashion students and designers. Prefer: WJF as the main subject code for works aimed at a general audience about how to dress, guides to looking stylish, practical tips etc. Pozri tiež: TDPF* Textílie a vlákna a podradené kategórie, KNDD Apparel, garment and textile industries, KNSX Fashion and beauty industries, WJF Sprievodca módou a štýlom
1.3
AKX History of design
Use with: other AK* and also STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4

detail verzia