Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AJ Fotografia a fotografie
AJC Fotografie: zbierky
Use for: works that are or are about collections or curated selections of photos usually with a common theme or principle or representing the collection of a museum, gallery, agency or collector. Use with: AG* codes for specific treatments or subjects or other codes indicating the theme as appropriate. Pozri tiež: WQP Miesta na starých fotografiách
1.3
AJCD Jednotliví fotografi
Class here: photographic monographs
1.4
AJCP Portrétovanie
Use for: works that present an individual or individuals and groups through photos, including selfies and individual models, as well as works on portrait photography. Use with: AJTF for works on the practical techniques of portrait photography
1.1 1.4
AJCX Erotická fotografia a fotografia aktov
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X. Pozri tiež: AGHX Erotické umenie

detail verzia