Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AG Výtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AGZ Výtvarné techniky a princípy
Sem zaradiť: učebnice a práce o technikách na pokročilej úrovni, teória farieb, perspektíva a pod. Pozri tiež: WFA Príručky o maľovaní a umení

detail verzia