Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AG Výtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AGA Dejiny umenia
Použite podľa potreby kód AGA v spojení s ostatnými kódmi umenia; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
AGB Jednotliví umelci, umelecké monografie
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum. Pozri tiež: WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod., GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
1.4
AGH Ľudské postavy zobrazené v umení
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGK Malorozmerné svetské a rodinné scény v umení
Sem zaradiť: „žánrové“ témy v umení
1.3
AGN Zvieratá a príroda v umení (zátišia, krajiny, morské scenérie a pod.)
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGP Človekom vytvorené objekty zobrazené v umení (veľkomestské scenérie, stroje a pod.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGR Náboženské umenie
Použite podľa potreby príslušný kód z QR*
1.4
AGT Public art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGZ Výtvarné techniky a princípy
Sem zaradiť: učebnice a práce o technikách na pokročilej úrovni, teória farieb, perspektíva a pod. Pozri tiež: WFA Príručky o maľovaní a umení
1.4

detail verzia