Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AG Výtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AGA Dejiny umenia
Použite podľa potreby kód AGA v spojení s ostatnými kódmi umenia; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
AGB Jednotliví umelci, umelecké monografie
AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky
Pozri tiež: WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod., GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
AGH Ľudské postavy zobrazené v umení
AGK Malorozmerné svetské a rodinné scény v umení
Sem zaradiť: „žánrové“ témy v umení
1.3
AGN Zvieratá a príroda v umení (zátišia, krajiny, morské scenérie a pod.) 1.3
AGP Človekom vytvorené objekty zobrazené v umení (veľkomestské scenérie, stroje a pod.)
AGR Náboženské umenie
Použite podľa potreby príslušný kód z QR*
AGZ Výtvarné techniky a princípy
Sem zaradiť: učebnice a práce o technikách na pokročilej úrovni, teória farieb, perspektíva a pod. Pozri tiež: WFA Príručky o maľovaní a umení

detail verzia