Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AFW Umelecké diela z textilu
Sem zaradiť: koberce, tapisérie a iné tkaniny ako umelecké diela. Pozri tiež: AKT Móda a textílie, WFB* Ručné práce a textilné umenie a podradené kategórie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie

detail verzia