Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AFK Negrafické druhy umenia
AFKG Drahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
Sem zaradiť: zlato- a striebrotepectvo, fabergé a pod. Pozri tiež: WFJ Šperky a korálkovanie, WCP Starožitnosti a zberateľské predmety: šperky, WCR Starožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky), WFP Dekoratívne umelecké kováčstvo

detail verzia