Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AFK Negrafické druhy umenia
Use for: general works on non-graphic forms of art, or art using forms not listed below, including newer forms of media
1.4
AFKB Sochárstvo
Class here: statues, figurines, monumental sculpture. Use for: works about three-dimensional art made in any material, and for works about the art form, or associated traditions and techniques
1.4
AFKC Rezby: umelecké diela
Class here: petroglyphs, small-scale and monumental carvings. Use for: both the technique and works about specific carved objects or carved designs in any material
1.4
AFKG Drahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
Sem zaradiť: zlato- a striebrotepectvo, fabergé a pod. Pozri tiež: WFJ Šperky a korálkovanie, WCP Starožitnosti a zberateľské predmety: šperky, WCR Starožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky), WFP Dekoratívne umelecké kováčstvo
AFKN Inštalačné umenie
Class here: land art, site-specific art, environmental art
1.4
AFKP Performancia
AFKV Elektronické, holografické a video- umenie
Class here: computer, electronic, holographic, virtual, cyborg, interactive, internet, generative, telematic, sound and evolutionary arts. Pozri tiež: UG* Grafické a digitálne mediálne aplikácie a podradené kategórie
1.4

detail verzia