Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Pozri tiež:
1.4
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AFC Maľby a obrazy
Class here: painting or paintings in general, or in any medium with no more specific category below. Use all AFC* codes for: works about a painting or paintings, by individuals or groups, including the history of particular paintings, or a particular style of painting. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of painters, AGZ for specialist works about technique, etc. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFF Kreslenie a kresby
Class here: sketches. Use all AFF* codes for: works about a drawing or drawings, by individual artists or groups, including the history of particular drawings, or a particular style or technique of drawing. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of artists, AGZ for specialist works about technique. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFH Tlač a umelecká tlač
Class here: etchings, silk screens, screenprints, woodcuts, lithographs, line engravings, aquatints, dry point, mezzotints, monotypes, woodblocks
1.4
AFJ Ostatné grafické druhy umenia
Sem zaradiť: koláž; fotomontáž; grafity a street art; body art a tetovanie
1.4
AFK Negrafické druhy umenia
Use for: general works on non-graphic forms of art, or art using forms not listed below, including newer forms of media
1.4
AFP Keramika a sklo: umelecké diela
Sem zaradiť: keramika, porcelán, mozaiky, sklo a farebné sklo ako umelecké diela. Pozri tiež: WFN Hrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
1.4
AFT Dekoratívne umenie
Použite pri postupoch podľa umeleckých kníh. Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
1.4
AFW Umelecké diela z textilu
Sem zaradiť: koberce, tapisérie a iné tkaniny ako umelecké diela. Pozri tiež: AKT Móda a textílie, WFB* Ručné práce a textilné umenie a podradené kategórie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie
1.4

detail verzia