Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AFC Maľby a obrazy
AFF Kreslenie a kresby
AFH Tlač a umelecká tlač
AFJ Ostatné grafické druhy umenia
Sem zaradiť: koláž; fotomontáž; grafity a street art; body art a tetovanie
AFK Negrafické druhy umenia
AFP Keramika a sklo: umelecké diela
Sem zaradiť: keramika, porcelán, mozaiky, sklo a farebné sklo ako umelecké diela. Pozri tiež: WFN Hrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
AFT Dekoratívne umenie
Použite pri postupoch podľa umeleckých kníh. Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
1.3
AFW Umelecké diela z textilu
Sem zaradiť: koberce, tapisérie a iné tkaniny ako umelecké diela. Pozri tiež: AKT Móda a textílie, WFB* Ručné práce a textilné umenie a podradené kategórie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie

detail verzia