Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
A Umenie
AB Umenie: všeobecné témy
AF Výtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AG Výtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AJ Fotografia a fotografie
AK Industriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AM Architektúra
Popri kódoch AM* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AT Múzické umenie
AV Hudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU

detail verzia