Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
6 Kvalifikátory štýlu
Nepoužívajte „6“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 6*
1.4
6P Štýly (P)
DO NOT USE: 6P on individual books, this is a place holder only for all the styles that start with the letter P in the English version
1.4
6PA Pop-art
Class here: proto-pop
1.4
6PB Pop (hudobný žáner)
6PC Postimpresionizmus
Class here: Pont-Aven School. Pozri tiež: 6CF Cloisonizmus, 6NF Les Nabis, 6NJ Neoimpresionizmus, 6ST Symbolizmus, 6SV Syntetizmus
1.4
6PD Postmodernizmus
Class here: superflat
1.4
6PF Peredvižnik
Class here: styles associated with The Wanderers or Itinerants and the Society for Travelling Art Exhibitions
1.4
6PG Metafyzická maľba
Class here: Metaphysical art styles
1.4
6PH Pointilizmus
6PJ Prehistorické štýly
Class here: cave painting, rock or rupestrian art, petroglyphs
1.4
6PK Progresívny rock (prog rock)
Class here: Progressive or Art rock styles
1.4
6PL Preraffaelisti
6PM Psychedelický štýl
6PN Punk a New Wave (Nová vlna) 1.3
6PP Purizmus
Use for: Purism (20th C art movement) / For Purism (Spanish Architecture) use with a place qualifier for Spain 1DSE* plus Architecture
1.3
6PQ Pre-Columbian styles
Class here: Mesoamerican, Olmec, Mayan, Muisca, Toltec, Aztec, Chavin, Paracas, Inca etc. Use for: styles associated with indigenous peoples of the Americas and the Caribbean prior to contact with Europeans
1.4
6PR Persian / Iranian styles
Class here: Safavid, Qajar styles. Use with: A* codes for Persian Art
1.4

detail verzia