Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
6 Kvalifikátory štýlu
Nepoužívajte „6“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 6*
1.4
6A Štýly (A)
DO NOT USE: 6A on individual books, this is a place holder only for all the styles that start with the letter A in the English version
1.4
6AA Abstraktivizmus
Class here: Abstract Art styles
1.4
6AB Abstraktný expresionizmus
6AC Art deco
6AD Secesia
Class here: Style nouille, Glasgow School, Stile Liberty, Modernisme, Arte Nova, Russian modern, Nieuwe Kunst, Tiffany style, Modernismo, Arte joven, Szecesszió. Use for: any variation on the name of the style in different languages and countries. Pozri tiež: 6BD Berliner Sezession (Berlínska secesia), 6JG Jugendstil, 6SG Zoskupenia secesných umelcov, 6VA Viedenská secesia
1.4
6AF Umelecké a remeselné štýly
6AG Akademický štýl, akademizmus
Class here: Beaux-Arts style
1.4
6AH Estetizmus 1.3
6AJ Altermoderna
6AK Analytický kubizmus
6AL Skupina Arbeitsrat für Kunst
6AM Informel
Pozri tiež: 6TB Tachizmus
6AN Arte Povera
6AP Asambláž
6AQ Avantgarda
6AR Afrofuturism
Use for: the cultural aesthetic, philosophy of science, and philosophy of history that explores the developing intersection of African Diaspora culture with technology
1.4

detail verzia