Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
5 Kvalifikátory záujmu
Nepoužívajte „5“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 5*
5P Týka sa konkrétnych skupín alebo kultúr 1.3
5PB Týka sa etnických menšín a skupín
Použite kódy 5PB* pri materiáloch, ktoré sú o konkrétnom etniku, mohli by zaujímať jeho príslušníkov alebo obsahujú témy, ktoré sa ho týkajú; používajte s kódmi JBSL* a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti
1.3
5PG Týka sa vyznávačov konkrétnych náboženstiev
Použite kódy 5PG* pri materiáloch, ktoré sú o vyznávačoch konkrétnych náboženstiev, mohli by ich zaujímať alebo obsahujú témy, ktoré sa ich týkajú; používajte s kódmi JBSLR a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti; nepoužívajte pri publikáciách zaoberajúcich sa čisto konkrétnym náboženstvom, t. j. označených len kódmi QR*
5PS Týka sa homosexuálov a bisexuálov
Použite kódy 5PS* pri materiáloch, ktoré sú o homosexuáloch alebo bisexuáloch, mohli by ich zaujímať alebo obsahujú témy, ktoré sa ich týkajú; používajte s kódmi JBSLJ a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti;
1.3
5PT Týka sa transrodových ľudí
Use for: material that is of interest to, or has themes relating to, or is about transgender people. Use with: other subjects as appropriate, such as JBSF3, YXB, F* codes etc
1.2 1.3
5PX Relating to specific and significant cultural interests
Use for: these codes are for topics that are not covered elsewhere but are significantly used in national book supply chains & cannot be expressed using core codes and existing qualifiers
1.3

detail verzia