Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
5 Kvalifikátory záujmu
Nepoužívajte „5“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 5*
1.4
5P Týka sa konkrétnych skupín alebo kultúr
Use all 5P* codes for: indicating the content of the work has major themes, topics or storylines relating to, or of major interest to, or are specifically about the particular group of people. DO NOT USE: to indicate a target audience for marketing purposes, nor to identify the origin of the author, unless this relates to the content of the work
1.4
5PB Týka sa etnických menšín a skupín
Použite kódy 5PB* pri materiáloch, ktoré sú o konkrétnom etniku, mohli by zaujímať jeho príslušníkov alebo obsahujú témy, ktoré sa ho týkajú; používajte s kódmi JBSL* a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti
1.4
5PG Týka sa vyznávačov konkrétnych náboženstiev
Použite kódy 5PG* pri materiáloch, ktoré sú o vyznávačoch konkrétnych náboženstiev, mohli by ich zaujímať alebo obsahujú témy, ktoré sa ich týkajú; používajte s kódmi JBSLR a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti; nepoužívajte pri publikáciách zaoberajúcich sa čisto konkrétnym náboženstvom, t. j. označených len kódmi QR*
5PM Relating to people with visible or hidden disabilities, impairments or conditions
Use all 5PM* codes for: indicating the content of the work has major themes, topics or storylines relating to, or of major interest to, or are specifically about the particular group of people
1.4
5PS Týka sa homosexuálov a bisexuálov
Použite kódy 5PS* pri materiáloch, ktoré sú o homosexuáloch alebo bisexuáloch, mohli by ich zaujímať alebo obsahujú témy, ktoré sa ich týkajú; používajte s kódmi JBSLJ a tiež s inými kódmi na označenie tematickej oblasti;. Pozri tiež:
1.4
5PT Týka sa transrodových ľudí
Class here: transsexual, transgender, gender non-conforming, non-binary, genderqueer, gender minority, two spirit, third gender etc. Use for: material that is of interest to, or has themes relating to, or is about, those whose gender is different (wholly or partially) from that assigned to them at birth, or gender variance in cultures who have established more than two genders. Use with: other subjects as appropriate, such as JBSF3, YXB, F* codes etc
1.2 1.4
5PV Relating to asexual or aromantic people
Use for: material that is of interest to, or has themes relating to, or is about asexual and/or aromantic people, or people in the Ace community
1.4
5PX Relating to specific and significant cultural interests
Use for: these codes are for topics that are not covered elsewhere but are significantly used in national book supply chains and cannot be expressed using core codes and existing qualifiers
1.3

detail verzia