Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
1.4
4Z Pre špecifické národné vzdelávacie osnovy
Use with: appropriate PLACE 1* Qualifier if the country does not have its own specific 4Z* codes. Pozri tiež:
1.3
4Z-CA- Pre kanadské vzdelávacie osnovy
4Z-CA-A Pre základné vzdelávanie (Kanada)
4Z-CA-C Pre stredné vzdelávanie (Kanada)
4Z-CA-F Pre vyššie odborné školy, preduniverzitné programy (Kanada)
4Z-CA-H Pre vyššie odborné školy, technické programy (Kanada)
4Z-CA-J Pre univerzity, bakalársky titul (Kanada)
4Z-CA-L Pre univerzity, magisterský titul (Kanada)
4Z-CA-M Pre univerzity, doktorát (Kanada)
4Z-CA-Q For educational curricula of Quebec 1.2.6

detail verzia