Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
4T Pre špecifické vzdelávacie účely
4TC Učebnice, seminárne a školské práce
4TM Repetitóriá a študijné príručky
4TN For examinations / tests / assessments
Class here: past papers, mock exam papers, model tests, exam preparation titles
1.3
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Use for: material that is suitable to be used to teach non-linguistic subjects in a second or non-native language
1.3
4TV For supplementary education programmes (compensatory / complementary education)
Use for: educational material intended to make up for experiences (such as cultural experiences) lacked by disadvantaged children
1.3
4TW Pre špecifické poruchy učenia
Použite pri vzdelávacích materiáloch určených na diferencované vyučovanie a pre ľudí so špecifickými poruchami učenia
1.1
4TY Na domáce vzdelávanie

detail verzia